LD3 Jugendszene

Övningen är skapad 2013-02-03 av ejmc. Antal frågor: 66.
Välj frågor (66)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • an erster Stelle på första plats
 • das Wohl välbefinnande
 • der Erfolg -e framgång, succé
 • das Berufsleben yrkesliv
 • nahezu nästan
 • lachen skratta
 • der Bauch -e+ mage
 • weh tun göra ont
 • genau precis
 • ich treibe Sport jag idrottar
 • das Rollerskaten att åka rullskridskor
 • abends på kvällarna
 • einladen inbjuda
 • verreisen resa bort
 • sich anziehen klä på sig
 • entweder ... oder antingen ... eller
 • sich vorstellen tänka sig, föreställa sig
 • innerhalb inom
 • die Stelle -n plats, anställning
 • das Traumziel -e drömmål
 • verheiratet gift
 • der Wunschtraum -e+ önskedröm
 • ereignisreich händelserik
 • verlaufen
 • alle slut
 • der Nachbar -n granne
 • aufhören sluta
 • bloß bara, blott, enbart
 • die Markenkleidung märkeskläder
 • superschick jättesnygg
 • der Spontankauf -e+ impulsköp
 • außerdem dessutom
 • leihen låna
 • ich schulde + dativ jag är skyldig
 • in einer Woche om en vecka
 • in einer Viertelstunde om en kvart
 • der Lederstiefel - läderstövel
 • ziemlich ganska
 • austragen bära ut
 • aufstehen gå upp, stiga upp
 • die Nachhilfe extrahjälp
 • gut in bra på
 • die WG Wohngemeinschaft kollektivboende
 • mieten hyra
 • immer mehr allt fler
 • ausziehen flytta, flytta ut
 • verzichten auf + ack avstå från
 • selbständig självständig
 • der Vorteil -e fördel
 • verantwortlich ansvarig
 • einladen bjuda in
 • niemand ingen
 • Rücksicht nehmen auf + ack ta hänsyn till
 • aufräumen plocka undan städa
 • nachlässig slarvig
 • das Geschirr porslin
 • die Wand -e+ vägg
 • streichen måla
 • hell ljus
 • das Bücherregal -e bokhylla
 • der Secondhand-Laden -+ secondhandbutik
 • die Miete -n hyra
 • die Heizung värme
 • der Strom el
 • das Gefühl -e känsla
 • ich fühle mich wohl jag trivs, jag mår bra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ld3-jugendszene.2618903.html

Dela