LD3 Film und Fernsehen

Övningen är skapad 2013-02-03 av ejmc. Antal frågor: 75.
Välj frågor (75)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gefallen tycka om, gilla
 • es ging so så där
 • finden tycka, hitta
 • seit Jahren sedan åratal
 • die Handlung -en handling
 • Worum geht es in dem Film? Vad handlar filmen om?
 • handeln von + dativ handlar om
 • die Ûberraschung -en överraskning
 • die Gefahr -en fara
 • trotzdem trots allt, trots det
 • deswegen därför
 • verfilmen filma
 • sich vorstellen tänka sig
 • ich mag lieber jag tycker bättre om
 • empfehlen rekommendera
 • die Ärztin -nen kvinnlig läkare
 • der Autounfall -e+ bilolycka
 • erscheinen visa sig, uppenbara sig
 • der Geiste -er vålnad
 • verraten förråda, tala om
 • gemein elak
 • behaupten påstå
 • werktags på vardagarna
 • bis zu ned till
 • anschalten slå på, sätta på
 • sich erholen ta igen sig, vila upp sig
 • irgendein någon, vilken som helst
 • die Komödie -n komedi
 • der Krimi -s deckare
 • das Drama -Dramen drama teaterpjäs
 • genau precis, exakt
 • lächerlich löjligt
 • völlig fullständigt, helt
 • peinlich pinsamt
 • ich mag jag gillar
 • entspannend avslappnande
 • das Thema die Themen ämnen tema
 • sich unterhalten über prata om
 • es geht um det handlar om
 • die Nachrichten nyheterna
 • die Handlung -en handling
 • der Bericht -e reportage rapport
 • die Geduld tålamod
 • schaffen klara av
 • die Auswahl urval
 • synchronisiert dubbade
 • ohne Untertitel utan text (remsa)
 • wer den som
 • bereits redan
 • empfangen ta emot
 • aus Stein av sten
 • stattfinden äga rum
 • darunter däribland, bland dem
 • weltweit i hela världen
 • das Geschäft -e affär, business
 • herausragend enastående
 • die Einzelleistung -en enskild prestation
 • gemeinsam gemensam
 • als som
 • die Karriere karriär
 • seit Jahren sedan åratal tillbaka
 • erfolgreich framgångsrik
 • erhalten få erhålla
 • mehrmals flera gånger
 • der Kontinent -e kontinent Europa fastlandet utom Skandinavien
 • synchronisieren dubba
 • genügend tillräckligt med
 • das Publikum publik
 • der Ûbersetzer - översättare
 • denken an + ack tänka på
 • der Eindruck -e+ intryck
 • der Satz -e+ mening
 • erleben uppleva
 • die Absicht -en avsikt
 • damit så att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ld3-film-und-fernsehen.2618946.html

Dela