LD3 Ein Jahr in Deutschland

Övningen är skapad 2013-02-03 av ejmc. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ein Jahr in Deutschland ett år i Tyskland
 • notieren anteckna
 • der Unterschied, -e skillnad
 • ERzählen berätta
 • echt spannend jättespännande
 • nachschauen, er schaut nach se efter
 • der Bericht, -e rapport
 • begeistert entusiastisk
 • gerade just
 • fließend flytande
 • weit långt
 • nahezu nästan
 • anders als annorlunda än
 • sich treffen träffas
 • vor allem framför allt
 • irgendwie på något sätt
 • ziemlich ganska
 • nett trevlig, snäll
 • total falsch helt fel
 • dick tjock
 • wenig , lite
 • sofort genast
 • die Kneipe, -n pub, krog
 • teuer dyr
 • am Anfang i början
 • vermissen sakna
 • kaum knappast
 • dafûr istället, i gengäld
 • bestimmt säkert
 • frisch färsk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ld3-ein-jahr-in-deutschland.2618485.html

Dela