LD3 Die Cafeteria finde ich st

Övningen är skapad 2013-02-03 av ejmc. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ähnlich likartad, liknande
 • erklären förklara
 • nie aldrig
 • das Experiment, -e experiment
 • die Gefahr, -en fara
 • sich verletzen skada sig
 • sich beschäftigen mit + dativ sysselsätta sig med, syssla med
 • der Unterricht undervisning
 • etwa ungefär
 • der Gegensatz, -e+ motsats
 • deswegen därför
 • das Pausenbrot, -e smörgås (äts på rasten)
 • etwas unternehmen göra något
 • witzig rolig, lustig
 • entsetzt förskräckt, chockad
 • anreden tilltala
 • die Hemmung, -en hämning
 • sich gewöhnen an + ack vänja sig
 • entdecken upptäcka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ld3-die-cafeteria-finde-ich-st.2618596.html

Dela