LD3 Das macht spass

Övningen är skapad 2013-02-04 av ejmc. Antal frågor: 147.
Välj frågor (147)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • meine Freizeit min fritid
 • viele många
 • vor allem framför allt
 • Spaß haben ha kul
 • die Freizeitbeschäftigung, -en fritidssysselsättning
 • die Freizeitaktivität, -en fritidsaktivitet
 • die Kneipe, -n krog, pub
 • Sport treiben idrotta
 • immer mehr alltid fler
 • Jugendlliche (n) ungdomar
 • die Antwort, -en svar
 • studenlang i timmar
 • z.B. (zum Beispiel) t.ex.
 • besprechen prata om diskutera
 • nennen kalla
 • der Verein, -e förening
 • das Spiel, -e match
 • die Mannschaft, -en lag
 • aufpassen se upp, se dig för
 • sich verletzen skada sig, slå sig
 • ziemlich ganska
 • auftreten uppträda
 • nur endast, bara
 • in meiner Freizeit på min fritid
 • bei jemandem hos någon
 • kaum nästan inte, knappast
 • er macht Spaß det är roligt
 • verbringen tillbringa
 • der Computer, - dator
 • der Rat, die Ratschläge råd
 • die letzte Zeit den senaste tiden
 • das Online-Spiel, -e onlinespel
 • der Schatz, -e+ skatt, älskling
 • nächtelang nätterna igenom, hela nätterna
 • der Job, -s arbete, jobb
 • öfters ganska ofta
 • sich bewegen röra sig
 • frûher tidigare, förr
 • tun göra, företa sig
 • aushalten stå ut med
 • schließlich slutligen, i alla fall
 • spielsûchtig spelberoende
 • etwas unternehmen göra något, företa sig något
 • reden tala prata med
 • Hilf mir! Hjälp mig!
 • egal likgiltig, spelar ingen roll
 • der Profi, -s proffs
 • das Rennen, - lopp
 • außerdem dessutom
 • das Bundesland, -er+ förbundsstat
 • teilnehmen an + dativ delta
 • die Erfindung, -en uppfinning
 • der Traum, -e+ dröm
 • der schlittschuh, -e skridsko
 • die Wirklichkeit verklighet
 • herstellen tillverka
 • vermutlich förmodligen
 • der Künstler, - konstnär
 • der Ball, -e+ bal
 • erfolgreich framgångsrik
 • immer besser allt bättre
 • die Bühne, -n scen
 • immer mehr allt fler
 • selbständig självständig
 • sowie liksom även
 • beliebte populära
 • Sportart idrottsgren
 • Anhänger anhängare, supporter
 • ein totaler Computer-Fan en fullständig datorfanatiker
 • über dies und das om allt möjligt
 • erholsam vilsamt
 • Schlagzeug trummor, slagverk
 • was seine Eltern ... zuletzt ziemlich genervt hat som till sist gick hans föräldrar på nerverna
 • im Nachbarord i grannorten
 • einen geegneten en lämplig
 • Proberaum replokal
 • eher snarare
 • ausflippen flippa ut
 • jeden Tag varje dag
 • stundenlang i timmar
 • An einem Abend på en kväll
 • nie aldrig
 • zweimal in der Woche två gånger i veckan
 • Wochenenden helgerna
 • in meinem Leben i mitt liv
 • immer alltid
 • vor ein paar Tagen för ett par dagar sedan
 • unter der Woche under veckan
 • manchmal ibland
 • gehen er geht er ging er ist gegangen gå går gick har gått
 • fahren er fährt er fuhr er ist gefahren åka åker åkte har åkt
 • alle 14 Tage var fjortonde dag
 • jedes Jahr varje år
 • fast jeden Tag nästan varje dag
 • selten sällan
 • recht oft ganska ofta
 • jedes Jahr varje år
 • jede Stunde varje timme
 • der Fußballverein fotbollsklubben
 • die Fußballnachrichten fotbollsnyheterna
 • der Kegelklub bowlingklubben
 • der Schwimmverein simklubben
 • der Schützenverein skytteföreningen
 • das Mitglied medlemmen
 • Vereinsleben föreningsliv
 • synchronisiert dubbad
 • werden inszeniert sätts upp, regiseras
 • in der Kneipe till puben
 • das Angebot erbjudandet
 • preisgünstig prisvärt
 • es macht Spaß Det är roligt
 • Kummerkasten problemrutan
 • sie befürchtet hon är rädd
 • computersüchtig datorberoende
 • Leserbrief insändare
 • ununterbrochen oavbrutet
 • körperlich kroppsligen
 • leidet darunter blir lidande av det
 • suchtpotential potential att göra drogberoende
 • nerven irritera, gå på nerverna
 • Verhältnis förhållande
 • Gesundheit hälsa
 • etwas unternehmen göra något, företa sig något
 • die Datei -en data
 • die Delete-Taste -n raderknappen
 • der Drucker - skrivare
 • Der Tintenstrahldrucker bläckstråleskrivare
 • die Maus -e+ mus
 • die mail -s epost
 • der Scanner - scanner
 • Der USB-Anschluss -e+ usbanslutning
 • herunterladen ladda ner
 • doppelklicken dubbelklicka
 • der Bildschirm -e bildskärm
 • tun er tut er tat er hat getan göra gör gjorde har gjort
 • hinkst du haltar du
 • Freizeitbeschäftigung fritidssysselsättning
 • knifflig knepig
 • sich beschäftigen mit sysselsätta sig med
 • taub döv
 • mit Vornamen i förnamn
 • der Walzer valsen
 • Ausschnitt avsnitt
 • das Wunderkind underbarnet
 • Kugel kula
 • rückwärts baklänges
 • erfolgreich framgångsrik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ld3-das-macht-spass.2618629.html

Dela