LD 3, WWW -world wide weg

Övningen är skapad 2013-02-04 av ejmc. Antal frågor: 96.
Välj frågor (96)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skolutbyte der Schüleraustausch
 • förhoppningsvis hoffentlich
 • efternamn der Nachname
 • förnamn der Vorname
 • riktnummer die Vorwahl
 • yrke der Beruf
 • tyskkunskaper Deutschkenntnisse
 • bestå av bestehen aus
 • vardagsliv das Alltagsleben
 • delta i teilnehmen an
 • tro glauben
 • enastående einmalig
 • erfarenhet die Erfahrung
 • gladlynt fröhlich
 • social kontaktfreudig
 • pålitlig zuverlässig
 • passa aufpassen auf
 • kök die Küche
 • lag die Mannschaft
 • träna trainieren
 • koppla av sich entspannen
 • promenera spazieren gehen
 • gut für das Berufsleben sein vara bra för yrkeslivet
 • wegen meiner Arbeit på grund av mitt arbete
 • Verwandt-en släkting
 • das Alltagsleben vardagslivet
 • Bewerbung ansökan
 • Bewerbungsschreiben ansökningsbrev
 • Staatsangehörigheit statstillhörighet
 • PLZ (Postleitzahl) postnummer
 • Gültigkeitsdatum giltighetsdatum, gäller till
 • weitere ytterligare
 • um...su för ... att
 • das Ausland -er+ utland
 • erwähnen nämner
 • Austauschprogram utbytesprogram
 • entschlossen beslutat
 • festgestellt konstaterat
 • total besoffen helfull
 • Vorurteile fördomar
 • Yumtata-Musik umpa-umpamusik
 • stellt ... ab stänger av
 • einfach helt enkelt
 • ich habe Freundschaften geschlossen jag har skaffat vänner
 • treffen er trifft er traf er hat getroffen träffa träffar träffade har träffat
 • lesen er liest er las er hat gelesen läsa läser läste har läst
 • wie versprochen som lovat
 • außerhalb utanför
 • auf dem Boden på golvet
 • das Kochteam matlagningsteamet
 • etwas Heimisches något från hemlandet
 • der Sandkasten sandlådan
 • die Schaukel gungan
 • die Abschiedsparty avskedspartyt
 • empfehlen rekommendera
 • aufgefallen ist har lagt märke till
 • Was fällt dir auf? Vad lägger du märke till?
 • bin ... gezogen flyttade
 • Umstellung omställning
 • man merkt sich man kommer ihåg
 • Nachmittagsunterricht eftermidagsundervisning
 • ansonsten annars
 • hatte man aus slutade man
 • die ganzen Schüler alla elever
 • Die Klassengemeinschaft klassammanhållning
 • einfach noch helt enkelt
 • sich austauscht byter erfarenheter
 • versteht unter menar med
 • sieht man zu dass men den Bus bekommt ser till så att man hinner med bussen
 • ein paar wenige några få
 • Klassenstufe årskurs
 • habe ich mich gut eingelebt har jag blivit hemmastadd
 • sein er ist er war er ist gewesen vara är var har varit
 • bleiben er bleibt er blieb er ist geblieben stanna kvar stannar kvar stannade kvar har stannat kvar
 • Antialkoholiker helnykterist
 • begeisterter Motorradfahrer entuiastisk motorcyklist
 • Alben pl album
 • vorübergehen gå förbi
 • überfahren överkörd
 • Blumenstrauß blombukett
 • Getränk dryck
 • scheint mir auf den Bausch skiner på min mage
 • treu trogen
 • gekündigt avskedat
 • fristlos omedelbart, utan förvarning
 • im Sarg i likkistan
 • ein Nagel en spik
 • ein Loch ett hål
 • ein LKW-Unfall en lastbilsolycka
 • genießen njuta av det
 • genug tillräckligt
 • Fach -er+ ämne i skola
 • Stundenplan schema
 • Schülervertretung elevråd
 • Unterricht undervisning
 • Sehenswürdigkeiten sevärdheter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ld-3-www-world-wide-weg.2618233.html

Dela