LD 3 Wer nimmt wen?

Övningen är skapad 2013-02-03 av ejmc. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in Kûrze inom kort
 • hoffen hoppas
 • der Moderator, -en programledare
 • die Chirurgin, -nen kirurg kvinnlig
 • am liebsten helst
 • in der Freizeit på fritiden
 • sich bewegen röra (på) sig
 • deshalb därför
 • regelmäßig regelbundet
 • das Fitnessstudio, -s gym
 • neulich nyligen
 • sondern utan
 • eher snarare
 • lebhaft livlig
 • gesellig sällskaplig
 • neugirig nyfiken
 • Angst haben vara rädd
 • ausprobieren prova på
 • aufräumen städa
 • die Gerichtigkeit rättvisa
 • die Offenheit öppenhet
 • die Eigenschaft, -en egenskap
 • sich verlassen auf + ack lita på
 • das Ziel, -e mål
 • die Zukunft framtid
 • hoffentlich förhoppningsvis
 • du bist dran det är din tur
 • die Geige, -n fiol
 • nachdenklich eftertänksam
 • Sport treiben idrotta
 • unternehmen företa sig
 • kontaktfreundig social
 • lebensfroh levnadsglad
 • neugierig nyfiken
 • die Lieblingsbeschäftigung, -en favoritsysselsättning
 • plaudern prata
 • unternehmungslustig företagssam, pigg på att göra
 • die Stadtmitte centrum
 • besonders särskilt
 • Jura juridik
 • abenteuerlustig äventyrlig
 • zuverlässig pålitlig
 • vielseitig mångsidig
 • aus slut, över
 • die Handysprasche mobilspråk
 • der Kode, -s kod
 • Die Abkürzung, -en förkortning
 • die Klammer, -n parentes
 • verkürzen förkorta
 • das Gefühl, -e känsla
 • ausdrücken visa, uttrycka
 • das Zeichen, - tecken
 • verwenden använda
 • das Gesicht, -er ansikte
 • der Emfänger, - mottagare
 • die Umarmung, -en kram
 • unbedingt absolut
 • melde dich! hör av dig!
 • der Schmetterling, -e fjäril
 • der Bauch, -e+ mage

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ld-3-wer-nimmt-wen.2618786.html

Dela