Läxförhör domtesh

Övningen är skapad 2022-05-05 av Faepmie1. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Jag är ledsen. Manne leam hujnesne.
  • Jag är kär. Manne gearoemisnie.
  • Jag är trött. Manne nahkeren.
  • Är du sliten? Datne leah säjloes?
  • Hur går det? Guktie gåarede?
  • Hur är livet? Guktie veasoeh?
  • Med mig är det riktigt dåligt. Mannine ålvoes nåake.
  • Med mig är det riktigt bra. Mannine joekoen hijven.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxforhor-domtesh.10954169.html

Dela