Läxa vecka 5 5A &5B

Övningen är skapad 2019-01-25 av lenahelmersson. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag var inspirerad av I was inspired by
 • de blir kära they fall in love
 • elak mean
 • hon försöker she tries
 • göra slut break up
 • spännande exciting
 • fortsätt go on
 • hon jagar she is chasing
 • hela whole
 • de håller ihop they stay together
 • ett lyckligt slut a happy ending
 • dum stupid
 • begåvade talented
 • område area
 • tråkig dull

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-vecka-5-5a-5b.8834837.html

Dela