Läxa vecka 21 5A&5B

Övningen är skapad 2019-05-16 av lenahelmersson. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • de har kommit they have arrived
 • stad city
 • trafikstockningar traffic jams
 • bro bridge
 • den förenar it connects
 • den byggdes it was built
 • äldsta oldest
 • många lots of
 • bege sig till, åka till head for
 • byggnad building
 • högsta tallest
 • glittra glitter
 • Förenta Nationerna The United Nations
 • länder countries
 • uppdrag mission

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-vecka-21-5a-5b.9082892.html

Dela