läxa eng v37 7E tegner

Övningen är skapad 2018-09-05 av Kres30. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gryning dawn
 • lära känna get to know
 • entusiastisk enthusiastic
 • löpare sprinter
 • presentera introduce
 • förmodligen quite possibly
 • viska whisper
 • självsäker confident
 • balettdansös ballet dancer
 • vetenskap science
 • blyg shy
 • skal shell
 • färga dye

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-eng-v37-7e-tegner.8362217.html

Dela