Läxa 3

Övningen är skapad 2019-04-30 av EmilyochLovisa. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tvinga Force
 • Grad Degree
 • Variera Vary
 • Entusiasm Enthusiasm
 • Oengagerad Noncommited
 • Cool, fräck Hip
 • Tillhöra Belong to
 • Kritisera Berate
 • Icke-medverkan Nonparticipation
 • Rya, trumpeta Bellow
 • Misslyckas Fail
 • Röra på påkarna Pick up someone's feet
 • Hasa, lufsa, släpa Shamble
 • Strunta i, ignorera Ignore
 • Snurra runt Spin, spun, spun

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-3.9053101.html

Dela

Annonser