låvdagoahte

Övningen är skapad 2015-12-02 av akaira. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Låvdagoahte Tältkåta
 • Ådnårisgoahte Bågstångskåta
 • Dähkágá Raka kåtastänger
 • Ådnåris Bågstång
 • Uksa Dörr
 • Sågge Längst in mot kåtaduken
 • Rádno Rana (Yllefilt)
 • Rákkas Innertält
 • Biervega Dörrstockar
 • Árran Eldstad
 • Árrangádde Runt eldstaden
 • Duollje Renskinn
 • Sjalljo Gården kring kåtan
 • Duorga Kåtaris
 • Luojddo Sovplats
 • Boassjo Köksdelen
 • Låvda Kåtaduk
 • Lovddaga Kåtadukar
 • Berjas Skynket över riehpen
 • Riehpen Rökhålet
 • Rigge Kedja
 • Ávllemuorra Stång som håller i hop bågen
 • Goahtesadje Kåtaplats

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lavdagoahte.5493202.html

Dela