Latinläxa 17/3

Övningen är skapad 2023-03-17 av Pandrask. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fråga interrogo
 • förneka nego
 • bör, måste oportet
 • önska opto
 • anse puto
 • försöka tempto
 • uppskatta censeo
 • skratta rideo
 • hålla teneo
 • frukta timeo
 • ta, inta capio
 • lita på credo
 • dela divido
 • förstå intelligo
 • sätta, ställa, lägga pono
 • dra traho
 • öppna aperio
 • inte veta nescio
 • veta scio
 • känna, märka sentio

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latinlaxa-17-3.11468481.html

Dela