Latin del 1

Övningen är skapad 2020-05-22 av hannarosqvist. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cum m. abl. (tillsammans) med
 • sine m. abl. utan
 • de m. abl. från, bort från, om, beträffande
 • ex/e m. abl. från, ut från, ur
 • ab/a m. abl. från, av
 • in m. abl. , i
 • in m. ack. till, mot
 • ante m. ack. framför
 • apud m. ack. hos
 • circa m. ack. omkring
 • extra m. ack. utanför
 • inter m. ack. mellan, bland
 • per m. ack. genom
 • post m. ack. efter
 • non inte
 • ne (negation) inte
 • sed men, dock
 • sed (efter negation) utan
 • autem emellertid, men, däremot
 • et och
 • -que och
 • atque och
 • neque och inte, eller inte
 • vel eller
 • sive eller, eller om
 • nam ty
 • quod eftersom
 • cum (konj.) när, eftersom, fastän
 • ut att, för att, så att, såsom
 • ne (konjunktiv) för att inte (negerat ut)
 • si om
 • nisi om inte
 • etiam även
 • quoque även
 • hodie idag
 • iam nu, redan
 • nunc nu
 • tandem slutligen
 • diu länge
 • saepe ofta
 • semper alltid
 • deinde därefter
 • tum
 • igitur således, alltså, därför
 • sic
 • ita , på så sätt
 • cur varför?
 • quando när?
 • ubi var?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-del-1.9806476.html

Dela