Annonser


Latin citat 2

Övningen är skapad 2021-01-13 av liha0903. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • si vis pacem para bellum om du vill ha fred förbered för krig
 • ora et labora be och arbeta
 • habemus papam vi har en påve
 • fortes fortuna adiuvat ödet hjälper de starka
 • nemo ante mortem beatus ingen är lycklig före döden
 • per aspera ad astra genom svårigheter når vi stjärnorna
 • cave canem se upp för hunden
 • non omnia possumus omnes alla kan inte allt
 • noli turbare circulos meos rubba inte mina cirklar
 • post mortem nulla voluptas efter döden finns inga begär
 • silent leges inter arme lagarna är tysta bland vapen
 • lis litem generat tvist föder tvist
 • carpe diem fånga dagen
 • divide et impera splittra och härska
 • carmina non dant panem dikter ger inte bröd
 • pecunia avaritiam non sanat pengar botar inte girighet
 • margaritas ante porcos iacere att kasta pärlor före grisar
 • hannibal ante portas Hannibal står framför portarna
 • dies diem docet den ena dagen lär den andra
 • exercitatio artem parat övningen ger färdighet
 • aquila non capit muscas örnen fångar inte flugor
 • res non verba volumus vi vill ha handlingar inte ord
 • habitus non facit monachus kåpan gör inte munken
 • acta est fabula plaudite skådespelet är slut applådera
 • post tenebras spero lucem efter mörkret hoppas jag på ljuset
 • perfer et obdura genomlid och uthärda
 • omnia vincit amor kärleken besegrar allt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-citat-2.10205877.html

Dela