Latin armen

Övningen är skapad 2019-12-02 av ssannaandersson. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skulderblad scapula
 • framför acrominon, muskelfäste för biceps. korpnäbbsutkott processus coracoideus
 • skulderhöjd, hårt längst ut på axeln som vi kan känna acromion
 • skulderbladets tagg spina scapulae
 • ledpanna, hålrummet på ena sidan av leden. ögonhål formade gropen cavitas glenoidalis
 • nyckelben clavicula
 • överarmsben humerus
 • humerus huvud, ledhuvud caput humeri
 • bakre knölen på caput humeri tuberculum majus
 • främre knölen på caput humeri tuberculum minus
 • humerus distala mediala utskott (fästen för underarmensmuskler) epicondylus medialis
 • humerus distala laterala utskott (fästen för underarmsmuskler) epicondylus lateralis
 • humerus distala triangulära grop fossa olecrani
 • ulnas grop på humerus fossa coronoidea
 • armbågsben ulna
 • benutskott på ulnas epifys olecranon
 • armbågsutskottet på ulna processus coronoideus
 • strålben radius
 • knöligt område, fäste för biceps tuberositas radii
 • hand manus
 • handlov carpus
 • mellanhand meta carpus
 • finger digitus manus
 • båtbenet os scaphoideum
 • innersta delen på fingret phalanx proximalis
 • mellersta delen på fingret phalanx media
 • längst ut på fingret phalanx distalis
 • synovialled mellan nyckelben och bröstben. enda led överextremiteten har med bröstkorgen. Inre nyckelbensleden articulatio sternoclavicularis
 • led mellan acromion och nyckelbenet. Yttre nyckelbensleden articulatio acromioclavicularis
 • axelled (kulled). catvitas glenoidalis leder mot caput humeri. kroppens mest flexibla led articulatio humeri
 • proximala vridleden mellan armbågsbenet och strålbenet articulatio radio-ulnaris proximalis
 • gångjärnsled som ger flexion (egentligen lite kulled) mellan överarmen och strålbenet articulatio humeroradialis
 • en till led i armbågen mellan armbågsbenet och överarmen articulatio humeroulnaris
 • armbågsled articulatio cubiti
 • distal radioulnär led articulatio radio-ulnaris distalis
 • ligament som förbinder radius och ulna ligamentus anulare radii

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-armen.9492757.html

Dela