Latin 9 mars

Övningen är skapad 2019-03-09 av evvevelasco. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • quidam somliga
 • ludere spela
 • ludus spel
 • timere vara rädd för
 • ex hac därefter
 • vivere leva
 • vestire klä på
 • semel en gång
 • rex kung
 • lex lag
 • soror syster
 • captivus fången
 • vivus levande
 • christianus kristen
 • cunctus varje
 • fidelis trogen (kristen)
 • vanus skrytsam
 • frater bror
 • papa påve
 • monachus munk
 • miles soldat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-9-mars.8950858.html

Dela