Latin 1- ordkunskap inför provet 17/9-20

Övningen är skapad 2020-09-16 av tyci03001. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • femina en/den/min kvinna
 • pater far
 • navigatis ni seglar
 • dicit han/hon/den/det säger
 • audio jag hör
 • video jag ser
 • salutat hon/hon/den/det hälsar
 • scribimus vi skriver
 • legit hon/hon/den/det läser
 • est hon/hon/den/det är
 • cantamus vi sjunger
 • portatis ni bär
 • veniunt de kommer
 • dormimus vi sover
 • amat hon/hon/den/det älskar
 • puella flickan
 • legit hon/hon/den/det läser
 • discipulus eleven (m)
 • dormit hon/hon/den/det sover
 • rex kungen
 • intellegit hon/hon/den/det förstår
 • soror systern
 • cantat hon/hon/den/det sjunger
 • tempus tiden
 • fugit hon/hon/den/det flyr
 • servus slaven, tjänaren (m)
 • scribit han/hon/den/det skriver
 • magister läraren (m)
 • venit han/hon/den/det kommer
 • pax fred
 • ars konsten
 • bona bra
 • Panem et circences Bröd och underhållning
 • salve, salvete hej, goddag
 • vale hejdå
 • ave, avete var hälsad
 • gratias, tibi ago tack
 • mihi nomen est mitt namn är
 • mea culpa mitt fel
 • urbs stad
 • via väg
 • mons (montis) berg
 • mare hav
 • flumen flod
 • lacus sjö
 • insula ö
 • portus hamn
 • provincia provins (område som styrs från ett annat område)
 • paene nästan
 • paene insula halvö (nästan ö)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-1-ordkunskap-infor-provet-17-9-20.9958785.html

Dela

Annonser