lat. 4

Övningen är skapad 2017-11-12 av JonnaRa. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in wo?
 • cum mit, zusammen mit
 • gaudere, gaudet sich freuen
 • thermae, thermas Thermen
 • vestis, vestem Kleid, Kleidung
 • deponere, deponit ablegen, niederlegen, aufgeben
 • de von
 • cogitare, cogitat denken, beabsichtigen
 • cogitare de denken an
 • amare, amat lieben, gernhaben
 • semper immer
 • donum Geschenk
 • vult er/sie/es will
 • tamen dennoch, jedoch
 • laudare, laudat loben
 • te dich
 • scire, scit kennen, wissen, verstehen
 • puella Mädchen
 • complere, complet anfüllen, erfüllen
 • senex, senem Greis, alter Mann
 • iniuria Unrecht, Beleidigung, Gewalttat
 • dolere, dolet leiden
 • vinum Wein
 • sumere, sumit nehmen
 • pro anstelle von, für, vor
 • pecunia Geld, Vermögen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lat-4.7782006.html

Dela