Lägesbeskrivningar

Övningen är skapad 2021-09-15 av evelinadahlberg. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Superior övre
  • Inferior undre
  • cranialis som hör till skallen, belägen åt huvudet (uppåt)
  • Kaudal nedåt rumpan, under revbenen till början av ljumsken
  • Posterior Bakom
  • Anterior Framför
  • Medial inåtrotation
  • Lateral utåtrotation
  • contralateral motsatt sida

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lagesbeskrivningar.10565458.html

Dela