Lag och rätt

Övningen är skapad 2023-03-16 av SoBjarnum. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Regler Kan var oskrivna eller skrivna
 • Lagar Bestäms av Riksdagen, gäller hela Sverige och staten bestämmer påföljden. Du måste kunna dem.
 • Rättsstat ett land där alla misstänkta ska få en rättvis rättegång, alla är lika inför lagen
 • Rättssäkerhet staten kan inte låsa in någon utan rättegång
 • Lagstiftande Riksdagen bestämmer lagarna
 • Grundlag Regler för landets statsskick som står över andra lagar
 • Juridik Läran om lag och rätt
 • Civilrätten lagar om testamente, äktenskap, bodelning....
 • offentliga rätten lagar som reglerar förhållandet mellan en person och staten
 • straffrätten Tar upp brott och brottens påföljder.
 • Brottmål När en person har begått ett brott och det tas upp i domstol.
 • Tvistemål bråk mellan människor, till exempel arvstvister eller vårdnaden av barn vid en skilsmässa
 • Nämndemän Politiskt tillsatta som dömer i rättegångar
 • Notarie Sekreterare under rättegången
 • Målsägande Den som utsatts för ett brott, kallas så här vid en rättegång
 • Målsägarbiträde En jurist som representerar målsägaren i en rättegång.
 • Tilltalad den misstänkte
 • Vittne en person som berättar vad hen sett eller hört
 • Mened Ett vittne ljuger i en rättegång
 • övergrepp i rättssak de som ska vittna i en rättegång hotas eller utsätts för våld
 • oskuldspresumtion en misstänkt betraktas alltid som oskyldig fram tills dess att personen är dömd för brottet
 • prövningstillstånd när en dom tas upp i Högsta Domstolen (HD)
 • prejudicerande dom från HD som tingsrätter och hovrätter kan hänvisa till
 • resning återupptagande av rättsmål
 • åklagare Lägger fram bevis för att den tilltalade har gjort brottet och beslutar att brottet ska undersökas i en domstol
 • jurist person som är utbildad inom juridik
 • förundersökningsledare leder undersökningen kring ett brott
 • förundersökning polis och åklagare letar bevis kring ett brott
 • bevis Fakta/saker som garanterar (bevisar) att den misstänkte är skyldig
 • husrannsakan Polisen gör undersökning i ett hem, godkännas av åklagare först
 • gripa Föra en misstänkt till polisstationen
 • anhållen åklagaren bestämmer att den misstänkte ska stanna kvar hos polisen i max tre dagar
 • häktad frihetsberövad i väntan på rättegång
 • väcka åtal Åklagaren bestämmer att det ska bli en rättegång
 • straffmyndig Över 15 år, person kan då åtalas och dömas i domstol
 • mörkertal Brott som inte blir anmälda
 • brottsoffer En person som har blivit utsatt för ett brott
 • kvinnojourer plats där brottsutsatta kvinnor kan få stöd och hjälp
 • påföljd straff
 • intern person som sitter i fängelse

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lag-och-ratt.11467238.html

Dela