Labbdugga

Övningen är skapad 2018-02-07 av patrikfridh. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Agarosgel Agaros, TAE-buffert, SYBR-safe + E-kolv
 • Agarosgelelektrofores PCR-produkt, storleksmarkör, gelladdningsbuffert & TAE-buffert
 • Fragment-klyvning dH2O, FastDigest-buffer, plasmid-DNA & restriktionsenzymer
 • Gelladdningsbuffert Xylencyanol, bromofenol-blått & glycerol
 • Kontroll-ligering dH2O, vektor (pMOS-Blue), ligas-buffert & T4 DNA-ligas
 • Ligas-buffert Tris-HCl, NaCl & ATP
 • Ligering dH2O, PCR-produkt, vektor (pMOS-Blue), ligas-buffert & T4 DNA-ligas
 • Lysering Eppendorfrör, vävnad, lyseringsbuffert & proteinas K + värmeblock
 • Lyseringsbuffert Tris-HCl, EDTA, SDS & NaCl + Proteinas K
 • Negativ kontroll PCR PCR-rör, Taq-polymeras, PCR-mix & dH2O
 • Oklyvd kontroll dH2O, FastDigest-buffert & plasmid-DNA
 • PCR PCR-rör, templat (gDNA), Taq-polymeras, PCR-mix & dH2O
 • PCR-mix Taq-polymeras buffert (NaCl + Tris-HC) MgCl2, dNTP + upp-/nedströmsprimers
 • Plasmidpreparation Eppendorfrör, TENS-buffert, NaAc, RNase A, (kall) etanol & dH2O
 • Plocka kolonier Agarplattor (m. kolonier), pipett(spetsar) & skruvlocksrör med TYE-medium
 • Renstrykning Platinaögla, brännare, TYE-agarplattor & rör med bakterier
 • Restriktionsenzymklyvning Eppendorfrör, prov med fällt DNA, dH2O, restriktionsenzymer & restriktionsenzyms-buffert
 • Spektrofotoskopi Spektrofotometer (NanoDrop), Eppendorfrör, dH20 & prov med gDNA
 • Spridning av kompetenta bakterier Agarplattor (m. ampicillin), glaskulor & transformationslösningar + X-Gal (tillsätts innan)
 • TAE-buffert Tris-acetat & EDTA
 • Transformation Kompetenta bakterier (TOP10), ligeringsprov, kontroll-ligeringsprov & kontrollplasmid-DNA prov + värme
 • TYE-agar NaCl, peptone, jästextrakt & agar
 • TYE-medium NaCl, peptone & jästextrakt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/labbdugga.8031506.html

Dela

Annonser