La liguria (kap 4)

Övningen är skapad 2020-09-14 av inez_03. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • inventare bjuda
 • Dove där
 • Hono (Avere) De har
 • la casa Huset
 • da-a från-till
 • qual cosa någon, någonting
 • Avere fame vara hungrig
 • il panino litet bröd
 • il proscutto skinka
 • il salme korv
 • il formaggio ost
 • Ho troppa fame Jag är alldeles för hungrig
 • Quanto costa? Hur mycket kostar?
 • cosa Vad?
 • Prendere Att ta
 • la lattina burken
 • la brioche croissant
 • buono-a god
 • appena så snart som
 • ti offro (Offire) Jag bjuder dig
 • la focaccia platt bröd
 • Ligure Lugurien, Lugurisk
 • shiacciato-a tillplattat
 • I'olio olja
 • a volte ibland
 • il rosmarino Rosmarin
 • la cuipolla lök
 • I'accigua Sardell

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/la-liguria-kap-4.9921207.html

Dela