La famiglia p.104 - Italienska 1

Övningen är skapad 2020-11-03 av tyci03001. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • genitori föräldrar
 • padre far
 • papà pappa
 • madre mor
 • mamma mamma
 • sposato/a gift
 • marito man, make
 • moglie fru, maka
 • compagno/a sambo
 • fidanzato/a förlovad; fästman, fästmö
 • divorziato/a skild
 • separato/a separerad
 • single singel
 • figlio son
 • figlia dotter
 • figli barn
 • fratello bror
 • sorella syster
 • gemello/a tvilling
 • nonno morfar/ farfar
 • nonna mormor/ farmor
 • nonni mor-/farföräldrar
 • morto/a död
 • zio morbror/ farbror
 • zia moster/ faster
 • zii mostrar och morbröder/ fastrar och farbröder
 • cugino kusin (m)
 • cugina kusin (f)
 • cugini kusiner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/la-famiglia-p-104-italienska-1.10097423.html

Dela