La famiglia, familjen

Övningen är skapad 2017-06-13 av pialearnox. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mamma mamma
 • papà pappa
 • fratello, fratelli bror, bröder
 • sorella, sorelle syster, systrar
 • nonna, nonne mormor/farmor, mormödrar/farmödrar
 • nonno/nonni morfar/farfar, morfäder/farfäder
 • zia/zie moster/faster, mostrar/fastrar
 • zio, zii farbror/morbror, farbröder/morbröder
 • cugina, cugine/ cugino, cugini flickkusin, flickkusiner/pojkkusin, pojkkusiner
 • nuora sonhustru
 • genero måg
 • suocera, suocero, suoceri svärmor, svärfar, svärföräldrar
 • cognata, cognato, cogniati svägerska, svåger, svägerskan och svågern
 • sposi brudpar
 • la sposa, lo sposo bruden, brudgummen
 • le nozze bröllop
 • il matrimonio giftermålet, äktenskapet
 • luna di mièle smekmånad
 • primogenito förstfödd, äldsta barnet
 • bambina/bambine, bambino/bambini barn
 • figlia/figlie, figlio/figli dotter/döttrar, son/söner
 • nipote, nipoti barnbarn, syskonbarn
 • pronipote/pronipoti barnbarnsbarn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/la-famiglia-familjen.7358721.html

Dela

Annonser