L. High or S. School

Övningen är skapad 2015-09-10 av sminchiola. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • action åtgärd
 • affect påverka
 • application ansökan
 • apply ansöka
 • attend gå på, närvara vid
 • behavior, behaviour uppförande
 • class lektion
 • confidence självförtroende
 • confident säker, trygg
 • equal lik, jämlik
 • fee avgift
 • found grunda
 • grade betyg
 • head teacher rektor
 • improve förbättra
 • improvement förbättring
 • introduce införa
 • mature mogen
 • optional valfri, frivillig
 • outstanding enastående
 • permit tillåta
 • polite artig
 • preparation förberedelse
 • previously tidigare, förut
 • progress framsteg
 • reputation rykte, anseende
 • rule regel
 • run sköta, driva
 • score få poäng
 • skip class skolka
 • staff personal
 • struggle kämpa
 • timetable schema

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/l-high-or-s-school.4784250.html

Dela