Kvinnors vård

Övningen är skapad 2019-07-11 av hannahusu. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • förekomma finnas
 • bemötande uppträdande
 • innehåll total mängd
 • uppdrag större uppgift
 • uppgift stycke information, meddelande
 • tillgänglighet något som kan nås
 • medföra ha med sig, orsaka
 • uppenbar helt tydlig
 • enbart endast, bara
 • gälla beröra
 • för övrigt annars
 • jämbördig likvärdig
 • medveten ha en uppfattning om
 • inställning attityd
 • föreställning idé, tankebild
 • forskning vetenskapligt studium
 • uppfattning åsikt, mening
 • innebära betyda
 • obligatorisk inte valfri
 • beskriva återge i ord
 • urbilda förmedla kunskap
 • mål önskat resultat, syfte
 • inhämta skaffa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kvinnors-vard.9103613.html

Dela