Kunskapskoll 12april

Övningen är skapad 2019-04-08 av ceclu_s. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • next to bredvid
 • go along gå längs med
 • turn left sväng vänster
 • turn right sväng höger
 • go across gå över
 • opposite mittemot
 • between mellan
 • continue fortsätt
 • far långt
 • first första
 • second andra
 • dull tråkig
 • when när
 • How much does it cost? Hur mycket kostar det?
 • get to komma till
 • cinema bio

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kunskapskoll-12april.9023438.html

Dela