Kotornas antomi


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Arcus vertebrae
 • Canalis sacralis
 • Canalis vertebralis
 • Corpus vertebrae
 • Discus intervertebralis
 • Foramen intervertebrale
 • Foramen vertebrale
 • Processus articularis
 • Processus spinosus
 • Processus transversus
 • Vertebrae

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kotornas-antomi.7892357.html

Dela