Koreanska Ord - Unit 1 Lesson 4

Övningen är skapad 2023-05-01 av koreanlearnerxoxo. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • väg
 • gata 거리
 • hand
 • engelska 영어
 • taxi 택시
 • tåg 열차
 • tågstation
 • busshållplats 버스 정류장
 • flygplan 비행기
 • cykel 자전거
 • fru, sambo 아내
 • barn 아이
 • son 아들
 • dotter
 • make, sambo 남편
 • pappa 아버지
 • mamma 어머니
 • brev 편지
 • smak
 • måltid 식사
 • morgon 아침
 • frukost 아침식사
 • vatten
 • äpple 사과
 • pengar
 • att komma 오다
 • att avslta 끝내다
 • att dansa 춤추다
 • att veta 알다
 • att gå 걷다
 • att lära 배우다
 • att träna 연습하다
 • att tänka 생각하다
 • att leva 살다
 • att bli avslutad 끝나다
 • att vara farlig 위험하다
 • att vara snygg 잘생기다
 • att vara ful 못생기다
 • att vara trött 피곤하다
 • att vara annorlunda 다르다
 • att vara ledsen 슬프다
 • att vara smaskig 맛있다
 • att vara många av 많다
 • att vara glad 행복하다
 • där 거기
 • där 저기
 • nu 지금
 • men 하지만

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/koreanska-ord-unit-1-lesson-4.11523787.html

Dela