Koppla meningar

Övningen är skapad 2023-04-08 av Erikdenstoresaxen. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • maar men
 • want för att
 • of eller
 • dus
 • en och
 • genoeg tillräckligt
 • alle allt
 • sommige några
 • wat lite
 • veel mycket/många
 • elke varje(objekt)
 • ieder varje(person)
 • allerlei alla sorters
 • iets något
 • iedereen alla
 • enige enda
 • een paar ett par
 • iemand någon
 • enkele några/ett antal

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/koppla-meningar.11498581.html

Dela