Kommunikation kap 1

Övningen är skapad 2023-09-17 av Aler13. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är interpersonell kommunikation? Koomunikation mellan männsikor, en av grunderna till männskligheten och behövs för att utveckla oss själva och omgivningen.
 • Vad är intrapersonell kommunikation? Den ständiga kommunikaitonen som sker mes oss själva i vårt eget huvud, sker sällan pga tidsbrist och för att vi lever i ett expertsamhälle.
 • Vilken förmåga kan intrepersonell kommunikation utveckla? Problemlösningsförmågan
 • Vad är johari-fönster? En psykologisk kommunikationsmodell som används för att se vad man har för självuppfattning och hur den påverkas av vår relation till andra.
 • öppna fältet (johari-fönster): saker jag och andra vet om mig
 • blankt fält (johari-fönster) saker andra vet om mig men inte jag
 • fasaden (johari-fönster) saker andra inte vet om mig men som jag vet
 • okända fältet (johari-fönster) saker jag och andra inte vet om mig
 • Kommunikationsprocessens delar: Avsändare, kodning, budskap, mottagare, avkodning
 • Vad menas med kodning? Sändaren formulerar sitt budskap med sina egna personliga värderingar, erfarenheter och fördomar
 • Vad menas med avkodning? Mottagaren skapar sig en uppfattning av budskapet
 • Vad menas med brus? Störningsmoment som påverkar budkspaets resa mellan avsändaren och mottagaren.
 • Envägskommunikation: Ensidig kommunikation, går från sändaren till mottagaren utan möjlighet för mottagaren att svara eller delta med sina egna budskap.
 • Tvåvägskommunikation: Tvåsidig kommunikation, sändaren och mottagaren deltar båda i kommunikationen och skiftar budskap
 • Olika kommunikaitonsstörningar: Otydlighet, språkhinder, haloeffekten, försvarsmekanismer, tankeläsning, dubbla budskap, dialekter.
 • verbal kommunikation: uttryck med tal och skriftspråk, budskapet kläs i ord och skickas till mottagaren.
 • Icke-verbal kommuniakiton: uttrycks inte i ord utan i kroppsspåk, mimik, gester, kläder, frisyrer mm
 • Språkliga koder: dialekt, anpassning, slang, utfyllnadsord, betoning
 • Delarna i johari-fönster: Öppet fält, blankt fält, fasaden, okänt fält

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kommunikation-kap-1.11667972.html

Dela