Klockan

Övningen är skapad 2011-06-07 av linahl. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vad är klockan? (rak) il est quel heure?
 • vad är klockan? (omvänd) quel heure est-il?
 • klockan är tolv (på dagen) il est midi
 • klockan är tolv på natten il est minuit
 • klockan är ett il est une heure
 • klockan är fem över två il est deux heures cinq
 • klockan är tio över tre il est trois heures dix
 • klockan är kvart över fyra il est quatre heures et quart
 • klockan är tjugo över fem il est cinq heures vingt
 • klockan är tjugofem över sex il est six heures vingt-cinq
 • klockan är halv åtta il est sept heures et demie
 • klockan är tjugofem i nio il est neuve heures moins vingt-cinq
 • klockan är tjugo i tio il est dix heures moins vingt
 • klockan är kvart i elva il est onze heures moins le quart
 • klockan är tio i sex il est six heures moins dix
 • klockan är fem i tre il est trois heures moins cinq

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/klockan.771718.html

Dela