Klockan på tyska!

Övningen är skapad 2020-03-31 av cissantrieb. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur mycket är klockan? Wie viel Uhr ist es?
 • Vad är klockan? Wie spät ist es?
 • kvart Viertel
 • i vor
 • över nach
 • halv halb
 • ett eins
 • två zwei
 • tre drei
 • fyra vier
 • fem fünf
 • sex sechs
 • sju sieben
 • åtta acht
 • nio neun
 • tio zehn
 • elva elf
 • tolv zwölf
 • tretton dreizehn
 • fjorton vierzehn
 • femton fünfzehn
 • sexton sechzehn
 • sjutton siebzehn
 • arton achtzehn
 • nitton neunzehn
 • tjugo zwanzig
 • tjugoett einundzwanzig
 • tjugotvå zweiundzwanzig
 • tjugotre dreiundzwanzig
 • tjugofyra vierundzwanzig
 • Den är... Es ist...
 • noll null
 • tjugofem fünfundzwanzig
 • tjugosex sechsundzwanzig
 • tjugosju siebenundzwanzig
 • tjugoåtta achtundzwanzig
 • tjugonio neunundzwanzig
 • trettio dreßig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/klockan-pa-tyska.8954542.html

Dela