Kleinwörter

Övningen är skapad 2017-02-27 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vielleicht kanske
 • wieder åter, igen
 • bald snart
 • wohl väl
 • auch också
 • ganz alldeles
 • sonst annars
 • leider tyvärr
 • denn
 • weil eftersom
 • doch ju
 • oder eller
 • besonders särskilt
 • obwohl fastän
 • noch fortfarande, ytterligare
 • lieber hellre
 • sehr mycket
 • immer alltid
 • fast nästan
 • eben just, precis
 • gleich genast
 • außerdem dessutom
 • manchmal ibland

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kleinworter.7136148.html

Dela