Kleinwörter

Övningen är skapad 2015-12-02 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • immer alltid
 • nie aldrig
 • oft, häufig ofta
 • manchmal ibland
 • selten sällan
 • nichts ingenting
 • bald snart
 • gleich, sofort genast
 • vielleicht kanske
 • sogar till och med
 • sonst, ansonsten annars
 • außerdem dessutom
 • ziemlich ganska
 • ein wenig, ein bißchen, etwas lite
 • wenigstens åtminstone
 • kaum knappast
 • genau, eben precis, just
 • deshalb, darum, deswegen därför
 • weil, da eftersom, därför att
 • ab und zu, hin und wieder då och då

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kleinworter.5492660.html

Dela