klassrummet

Övningen är skapad 2020-03-19 av Faepmie1. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Guktie saemien-gïelesne dam jiehtedh? Hur säger man det på sydsamiska?
  • Mannasinie Varför
  • Dannasinie Därför
  • Gïemhpe, soptsesth soejmi. Prata sakta är du snäll.
  • Gïemhpe, datne maahtah mannem viehkiehtidh? Kan du hjälpa mig är du snäll?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/klassrummet.9708537.html

Dela