Klasse 7 - Essen in Berlin

Övningen är skapad 2023-03-17 av Deutschmachtspass. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ich möchte gern ... Jag skulle gärna vilja ha ...
  • Was möchten Sie? Vad vill Ni ha?
  • Wir wollen gerne bestellen. Vi vill gärna beställa.
  • Ich nehme einen Döner Kebab. Jag tar en Döner Kebab.
  • Zusammen oder getrennt? Tillsammans eller var för sig?
  • Wir bezahlen zusammen. Vi betalar tillsammans.
  • Das macht 6, 50 Euro. Det blir 6, 50 Euro.
  • Was macht es? Vad kostar det?
  • Bitte schön! Varsågod!
  • Danke schön! Tack så mycket!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/klasse-7-essen-in-berlin.11469794.html

Dela