Klamotten 3

Övningen är skapad 2019-07-09 av Anddob. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kennen känna
 • niemand ingen
 • vielleicht kanske
 • verbinden förena
 • blicken se/blicka
 • die Schuhfabrik skofabriken
 • arbeiten arbeta
 • später senare
 • leiten leda
 • gründen starta/grunda
 • eigen egen
 • produzieren producera
 • wählen välja
 • nennen kalla
 • Boxen boxning
 • und so weiter och så vidare
 • leben leva/bo
 • berühmt berömd
 • auf dem Weg på vägen
 • nach Hause hem
 • genug tillräckligt med

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/klamotten-3.9103388.html

Dela