Kinisk Laboratoriemetodik I

Övningen är skapad 2019-09-26 av AdrianFors. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Metod för analys av fibrin i serum s-dimer
 • Agens som hemolyserar erytrocyter stromatol
 • Brist på trombocyter trombocytopeni
 • För mycket koagulationskomponenter trombofili
 • Brist på faktor VIII hemofili A
 • Brist på faktor IX hemofili B
 • Patologisk koagulation pga hemostasrubbning disseminerad intravasal koagulation
 • Brist på vWf von willebrands sjukdom
 • Första delen i den primära hemostasen adhesion
 • Andra delen i den primära hemostasen aktivering
 • Tredje delen i den primära hemostasen aggregation
 • Vid adhesion binder erytrocytens GP1a till vWF på endotelet
 • Trombocytens a-granula innehåller ADP, Ca2+, serotonin, tromboxan
 • Koagulation sker i kärlet intrinsic
 • Koagulation sker i blod utanför kärlen extrinsic
 • Analyser för den primära hemostasen blödningstid, trombocytantal
 • Analyser för den sekundära hemostasen P-Pk protrombinkomplex, P-APTT
 • P-APTT undersöker... koagulationsfaktorer
 • P-Pk undersöker... koagulationsfaktorer k-vitaminberoende
 • Storleken av proteiner som inte ska kunna passera till urin >50kDa
 • Proteuri som uppstår i glomerulus, små proteiner absorberas ej prerenal
 • Proteuri som uppstår i glomerulus, större proteiner glomerulär
 • Proteuri som beror på nedsatt reabsorbtion tubulär
 • Kan indikera glomerulusskada P-kreatinin
 • Bilirubin konjugerar med albumin
 • Konjugerat bilirubin konjugerar med glukouronsyra
 • Kemisk användning för koffein vid bilirubinanalys vattenlösligt
 • Kemisk användning för askorbinsyra vid bilirubinanalys stannar reaktionen
 • Osmotisk resistens mäts i hemolysprocent
 • Ökad osmotisk resistens kan tyda på leptocytos
 • Minskad osmotisk resistens kan tyda på sfärocytos
 • Hemolysprocent beräkning Aprov/Abs100%hem
 • Faktor beräkning Cstd/dAbsstd
 • Beräkning enzymatisk aktivitet faktor x provdAbs
 • S-LD är ett ospecifikt tecken på vävnadsskada
 • Gamla hjärtmarkörer LD, CKMB, ASAT, ALAT
 • Erytrocytens jonmoln z-potential
 • Ingår i blodgruppering AB0, Rh, antikroppsundersökning
 • Ingår i BAS-test blodgruppskontroll, antikroppsscreen, säkerhetsprövning
 • Metoder för köldantikroppar IS, RT
 • Indirekt antiglobulin test (IAT) in vitro
 • Direkt antiglobulin test (DAT) in vivo
 • Enligt massverkans lag, ett högt K betyder många AgAk komplex bildas
 • Kan påverka jämnviktskonstanten T, pH, jonstyrka
 • Avsaknad av H gör anlagsbäraren till blodgrupp 0
 • Ingår i en AB0 gruppering antigen, antikropp, RhD
 • Minskar jonhalt, katalyserar bindningen mellan Ak och Ag low ionic strength solution
 • Doseffekten; ett antigenöverskott ger färre bindningar
 • Doseffekten; ett antikroppsöverskott ger fler bindningar
 • HTR hemolytisk transfusionsreaktion
 • HDFN hemolytic disease of the fetus and newborn
 • Där D är svagt men bildar inte anti-D Dsvag
 • Där D epitoper saknas, antikroppar mot saknade delar partiell D
 • Används för antikroppsscreening IAT (LISS), albumin, enzym

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kinisk-laboratoriemetodik-i.9294733.html

Dela