Kemiska beteckningar

Övningen är skapad 2019-12-13 av idalar040502. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • saltsyra HCl
 • svavelsyra H2SO4
 • salpetersyra HNO3
 • kolsyra H2CO3
 • fosforsyra H3PO4
 • ättiksyra CH3COOH
 • nitratjon NO3 -
 • karbonatjon CO3 2-
 • sulfatjon SO4 2-
 • fosfatjon PO4 3-
 • hydroxidjon OH-
 • ammoniumjon NH4 +
 • vätejon H+
 • natriumhydroxid NaOH
 • ammoniak NH3
 • saltsyra - negativ jon Cl-
 • svavelsyra - negativ jon SO4 2-
 • salpetersyra - negativ jon NO3 -
 • kolsyra - negativ jon CO3 2-
 • oxidjon O 2-
 • nitridjon N 3-
 • kaliumjon K+
 • sulfidjon S 2-
 • jodidjon I-
 • järn(II)jon Fe 2+
 • aluminiumjon Al 3+
 • koppar(I)jon Cu +
 • natriumjodid NaI
 • kopparslufat CuSO4
 • kalciumklorid CaCl
 • kaliumkarbonat K2CO3
 • ammoniumnitrat NH4NO3
 • magnesiumoxid MgO
 • aluminiumfosfat AlPO4
 • litiumnitrid Li3N
 • natriumfluorid NaF

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiska-beteckningar.9519779.html

Dela