Kemiska beteckningar vt-23

Övningen är skapad 2023-05-26 av kalle_07. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bly Pb
 • Bor B
 • Brom Br
 • Fluor F
 • Fosfor (vit) P
 • Guld Au
 • Helium He
 • Jod I
 • Järn Fe
 • Kadmium Cd
 • Kalcium Ca
 • Kalium K
 • Kisel Si
 • Klor Cl
 • Kol C
 • Koppar Cu
 • Krom Cr
 • Kvicksilver Hg
 • Kväve N
 • Litium Li
 • Magnesium Mg
 • Natrium Na
 • Platina Pt
 • Radon Rn
 • Silver Ag
 • Svavel S
 • Syre O
 • Tenn Sn
 • Titan Ti
 • Uran U
 • Väte H
 • Zink Z

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiska-beteckningar-vt-23.11550282.html

Dela