Annonser


Kemiska beteckningar syror och baser

Övningen är skapad 2023-03-08 av Erhu09. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • svavelsyra H₂SO₄
 • saltsyra HCl
 • salpetersyra HNO₃
 • ättiksyra CH₃COOH
 • kolsyra H₂CO₃
 • fosforsyra H₃PO₄
 • natriumhydroxid NaOH
 • kaliumhydroxid KOH
 • ammoniak NH₃
 • ammoniakjon NH₄⁺
 • floursvavelsyra HSO₃F
 • vätejon H⁺
 • hydroxidjoner OH⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiska-beteckningar-syror-och-baser.11453464.html

Dela