KemiProv

Övningen är skapad 2019-11-11 av Ova_glosor. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • CaOH Kalciumhydroxid
  • NaOH Natriumhydroxid
  • KOH Kaliumhydroxid
  • I rengöringsmedel Vart hittar man baser?
  • HCl Saltsyra
  • HNO₃ Salpetersyra
  • H₂SO₄ Svavelsyra
  • SIV Syran I Vattnet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiprov.9431217.html

Dela