Kemiprov

Övningen är skapad 2015-11-17 av kaelg001. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Aren CₓHₓ
 • (-) Aldehyd --al
 • (-) Alkohol --ol
 • (-) Amin --amin
 • (-) Disulfid --disulfid
 • (-) Eter --eter
 • (-) Karboxylsyra --syra
 • (-) Keton --on
 • (-) Tiol --tiol
 • Aldehyd -CHO
 • Alkohol primär -OH
 • Alkohol sekundär -COH-
 • Alkohol tertiär -COH- -
 • Alkohol envärd -OH
 • Alkohol flervärd (-OH)ₓ
 • Amin primär -NH₂
 • Amin sekundär -NH
 • Amin tertiär -N
 • Disulfid -S-S-
 • Eter -O-
 • Karboxylsyra -COOH
 • Keton -CO-
 • Tiol -SH
 • --al -CHO
 • --ol -OH
 • --amin -NHₓ
 • --disulfid -S-S-
 • --eter -O-
 • --syra -COOH
 • --on -CO
 • --tiol -SH
 • -in (-N)ₓ
 • Alkaloid (-N)ₓ
 • Alkaloid -in
 • Metanol Träsprit
 • 1, 2-etandiol Glykol
 • 1, 2, 3-propantriol Gycerol
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexanhexaol Sorbitol
 • Metylbensen toluen
 • Bensenamin Anilin
 • 2, 4, 6-trinitrotoluen trotyl
 • Metansyra myrsyra
 • Etansyra Ättiksyra
 • (-) Anjon oat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiprov.5325129.html

Dela