Kemiprov kapitel 1 och två

Övningen är skapad 2016-05-19 av kaelg001. Antal frågor: 66.
Välj frågor (66)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tar upp energi från omgivningen endoterm
 • endoterm tar upp energi från omgivningen
 • avger energi till omgivningen exoterm
 • exoterm avger energi till omgivningen
 • När två molekyler sitter ihop (de faller sönder omedelbart) aktiverat komplex
 • energin som krävs för att starta en reaktion aktiveringsenergi
 • inre energi entalpi
 • entalpi inre energi
 • ädelmetaller platina, guld, silver, koppar
 • minskar energin som krävs för att sätta igång en reaktion katalysator
 • (g) gas
 • (l) flytande
 • (s) fast
 • (aq) löst i vatten
 • 10^(pOH) = OH⁻
 • -log [OH⁻] = pOH
 • -log [H⁺] = pH
 • 10^(pH) = H⁺
 • K jämviktskonstant
 • jämviktskonstant K
 • Ka Syrakonstant för HA
 • Syrakonstant för HA Ka
 • Ks Lösningskonstanten
 • Lösningskonstanten Ks
 • Kw [H₃O⁺] ∙ [OH⁻]
 • [H₃O⁺] ∙ [OH⁻] Kw
 • Kw vid rumstemperatur 1,0 ∙ 10⁻¹⁴ (mol/dm³)²
 • √(Kw) 1,0 ∙ 10⁻⁷ mol/dm³
 • A + B ↔ C + D i en jämviktsekvation K = (C ∙ D)/(A ∙ B)
 • c = n/V
 • V = n/c
 • n = m/M, c ∙ V
 • M = m/n
 • m = n ∙ M
 • substansmängd, n enhet mol
 • molmassa, M enhet g/mol
 • volym, v dm³
 • koncentration, c mol/dm³, molar
 • solubility löslighet
 • löslighet solubility
 • extrahera dra ut
 • dra ut extrahera
 • amfolyter bas och syra
 • bas och syra amfolyter
 • ökat tryck försjuter reaktionen där substansmängen är som minst
 • vid tillsatt värme i en endoterm reaktion försjuter reaktionen åt höger
 • vid tillsatt värme i en exoterm reaktion försjuter reaktionen åt vänster
 • NaOH, CuSO₄ och värme är reagens på Glukos
 • Trommes prov är samma sak som Fehlings prov
 • Fehlings prov är samma sak som Trommes prov
 • Trommes prov visar om något innerhåller Glukos
 • Fehlings prov visar om något innerhåller Glukos
 • För att identifiera Glukos används Fehlings prov/Trommes prov
 • Om en substans innerhåller Glukos färgas ämnet gulrött
 • Silvernitrat AgNO₃ är reagens på Natriumklorid NaCl
 • Om en substans innerhåller Natriumklorid och Silvernitrat AgNO₃ tillsätts bildas en vit fällning
 • Orsaken till att Silvernitrat använda för att indentifiera Natriumklorid beror på formeln Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl(s)
 • Bariumklorid BaCl₂ är reagens på Ammoniumsulfat (NH₄)₂SO₄
 • Om en substans innerhåller Ammoniumsulfat (NH₄)₂SO₄ och Bariumklorid BaCl₂ tillsätts bildas en vit fällning
 • Orsaken till att Bariumklorid BaCl₂ använda för att indentifiera Ammoniumsulfat (NH₄)₂SO₄ beror på formeln Ba²⁺ + SO₄⁻ → BaSO₄(s)
 • NaOH, CuSO₄ är reagens på Protein
 • Biuretprovet visar om något innerhåller Protein
 • För att identifiera Protein används Biuretprovet
 • Om en substans innerhåller Protein färgas ämnet violett
 • Jod I₂ är reagens på Stärkelse
 • Om en substans innerhåller Stärkelse färgas ämnet blått

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiprov-kapitel-1-och-tva.6220584.html

Dela

Annonser