Kemibegrepp 2

Övningen är skapad 2020-09-07 av PopcornDidde. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är en kovalent bindning? när elektronparen delas
 • Vad är en elektrostatisk attraktion? när olikt laddade joner dras till varandra
 • Vad är det jonbindningar utövar? elektrostatisk attraktion
 • Vad är en polär kovalent bindning? när valenselektronparen är närmre den atom än den andra så laddningarna blir olika
 • Finns det ett annat ord för en molekyl som utövar polär kovalent bindning? dipol
 • Vad är en dipol-dipol bindning? när dipolers positiva sidor attraheras till andra dipolers negativa sidor och vice versa
 • Vad är en Van Der Waalsbindning? en bindning av opolära molekyler som då och då av slump beter sig som dipolbindningar och gör detta oftare i köld
 • Vad är en vätebindning? en form av dipol-dipol bindning som inkluderar väte och molekylen har en plusladdad sida där vätet befinner sig och en negativ sida som i sin tur attraheras av den positiva sidan av en annan samma molekyl och vice versa
 • Varför leder jonbindningar när det är löst i vatten? när jonbindningen är i kristaller så är de inte rörliga och kan inte röra sig till vattenmolekylernas plus eller minus pol
 • I strukturformler, vad står varje streck för? ett elektronpar
 • Varför är grafit mjuk? Därför lagrena sitter ihop med lös van der waals bindning.
 • Varför leder diamant inte ström? därför den har inga rörliga elektroner
 • Vad är formeln för Impuls? I=F*T
 • Vilken skillnad står Impuls för? skillnaden av rörelsemängd
 • 3XCOSSINTAN 3XCOSSINTAN

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemibegrepp-2.4050092.html

Dela