kemi

Övningen är skapad 2019-12-18 av Gazza. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Litiumjon Li+
 • natrium Na+
 • kaliumjon K+
 • silverjon Ag+
 • ammoniumjon (NH4)+
 • vätejon H+
 • Magnesiumjon Mg2+
 • kalciumjon Ca2+
 • Bariumjon Ba2+
 • Järn(11)jon Fe2+
 • koppar(11)jon Cu2+
 • zinkjon Zn2+
 • nickel(11)jon Ni2+
 • aluminiumjon Al3+
 • järn(111)jon Fe3+
 • fluoridjon F-
 • kloridjon Cl-
 • bromidjon Br-
 • jodidjon I-
 • hydroxidjon OH-
 • nitratjon (NO3)-
 • vätekarbonatjon (HCO3)-
 • vätesulfatjon (HSO4)-
 • divätefosfatjon (H2PO3)-
 • oxidjon O2-
 • sulfidjon S2-
 • karbonatjon (CO3)2-
 • sulfatjon (SO4)2-
 • vätefosfatjon (HPO4)2-
 • nitridjon N3-
 • fosfatjon (PO4)3-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi.9524818.html

Dela