kemi

Övningen är skapad 2016-12-02 av jamimah. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • saltsyra HCl
  • salpetersyra HNO3
  • svavelsyra H2SO4
  • natriumhydroxid NaOH, kaustik soda
  • kaliumhydroxid KOH
  • ammoniak NH3
  • Kalk kalciumhydroxid, Ca(OH)2
  • soda natriumkarbonat, Na2CO3

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi.6899461.html

Dela